Dit gedeelte is uitsluitend bedoeld voor professionele zorgverleners buiten de VS. Als u een patiënt of verzorger bent, klik dan hier voor meer informatie.

Behandeling van de ziekte van Niemann-Pick type C
Aangezien de ziekte van Niemann-Pick type C (NPC) een progressieve ziekte is, is een vroege diagnose essentieel om te waarborgen dat patiënten zo snel mogelijk met een ziektespecifieke behandeling kunnen beginnen om zo adequaat mogelijk te kunnen blijven functioneren en, naar omstandigheden, een optimale kwaliteit van leven in stand te houden. Zo lang er geen genezing mogelijk is, zijn dat de meest haalbare behandeldoelstellingen voor NPC. De therapiestrategieën omvatten daarnaast niet-specifieke symptomatische behandelingen.1

Ziektespecifieke behandelingen:
Dankzij recente nieuwe inzichten in de pathofysiologie van NPC is er een NPC-specifieke behandeling ontwikkeld die van invloed kan zijn op het ziektebeloop. In januari 2009 is in de Europese Unie (EU) een glycosfingolipidesyntheseremmer Een geneesmiddel dat de productie van glycosfingolipide remt.  met de naam Zavesca® (miglustat) goedgekeurd voor de behandeling van progressieve neurologische manifestaties bij volwassen patiënten en kinderen met NPC. Inmiddels is die medicatie in 43 landen beschikbaar.2 Door het remmen van het enzym glucosylceramide synthase, voorkomt dit middel de synthese van glycosfingolipiden Aan koolhydraten gekoppelde vetten (glycolipiden) die sfingosine bevatten.  waardoor de accumulatie van deze lipiden bij patiënten met NPC wordt gereduceerd. Gebleken is dat miglustat de belangrijkste parameters van deze progressieve neurologische ziekte bij kinderen, jongeren en volwassenen kan verbeteren of stabiliseren, bijvoorbeeld met betrekking tot de snelheid van de horizontale saccadische oogbewegingen, het slikvermogen, het gehoorvermogen, de mobiliteit, het manipuleren van objecten en het spraakvermogen.3-5

Uit longitudinale onderzoeken is gebleken dat de therapeutische voordelen van miglustat gedurende de gehele observatieperiode van tot 48 maanden bleven doorwerken.6

De ziektespecifieke behandeling moet in gang worden gezet bij de allereerste signalen die op een neurologische aandoening duiden teneinde de behandelresultaten te optimaliseren.1

De meest genoemde bijwerkingen van een behandeling met miglustat zijn een lichte of matige diarree, winderigheid, abdominale pijn, gewichtsverlies en tremors. 2 De gastro-intestinale klachten en het gewichtsverlies lijken bij het voortzetten van de behandeling geleidelijk te verminderen en kunnen aangepakt worden door wijzigingen in het voedingspatroon, bijvoorbeeld door het verminderd nuttigen van etenswaren die disaccharide bevatten, een tijdelijk vermindering van de dosis of het voorschrijven van probiotica zoals saccharomyces boulardii en een symptomatische behandeling, bijvoorbeeld met loperamide.2

In de Summary of Product Characteristics staat een nadere toelichting op het gebruik van Zavesca® (miglustat) door patiënten met NPC.2

Symptomatische behandelingen
Symptomatische behandelingen kunnen in ieder geval voor een deel bijdragen aan een succesvolle behandeling van een aantal symptomen van NPC. Hoewel die behandelingen zelf niet van invloed zijn op de progressie van de ziekte of op de resultaten op de lange termijn, kunnen zij wel de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. De belangrijkste uitgangspunten voor de behandeling van viscerale, neurologische en psychiatrische symptomen van NPC zijn samengevat in figuur 1.1

Figuur 1: Symptomatische behandeling van NPC1

Viscerale (systemische) symptomen

Symptomen Behandeling
Gastro-intestinale klachten Geneesmiddelen om onvrijwillige darmactiviteiten te beheersen, zoals loperamide voor diarree; gerichte programma’s om constip tie tegen te gaan of te verminderen
Longsymptomen Agressieve bronchodilatatie; fysiotherapie voor de borst

 

Neurologische symptomen

Symptomen Behandeling
Dysfagie Problemen met slikken. /voedingsproblemen Zorgen voor makkelijk kauwbare of juist stevigere etenswaren; gastrostomie
Kwijlen Orale atropine; parotide of sub-malare injecties met botulinumtoxine; hyoscine patches of glycopyrroniumbromide
Cataplexie Tricyclische antidepressiva Een geneesmiddelenklasse die gebruikt wordt om de symptomen van depressies te verminderen. ; CNZ-stimulantia Geneesmiddelen die de activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen vergroten.
Dystonie Onvrijwillige bewegingen en aanhoudende spiercontracties die tot spastische bewegingen, tremors en vreemde lichaamshoudingen leiden. /tremor Anticholinergica Een geneesmiddelenklasse die zenuwimpulsen remt door selectief de binding van de neurotransmitter acetylcholine in zenuwcellen te blokkeren. ; benzodiazepinen; botulinumtoxine (uitsluitend in specifieke gevallen); derivaten van gamma-aminobutyriczuur (bij gevorderde dystonie)
Slaapstoornissen Melatonine; positieve luchtwegdruk
Bewegingsbeperkingen Fysiotherapie
Aanvallen Anti-epileptica Geneesmiddelen om stuiptrekkingen/aanvallen (zoals bij epilepsie) te behandelen of te voorkomen. , afhankelijk van het soort aanvallen

 

Psychiatrische symptomen

Symptomen Behandeling
Bipolaire stoornis Stemmingsstabilisatoren, zoals natriumvalproaat
Catatonie Elektroconvulsieve therapie (ECT)
Depressie Selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s)
Psychose Atypische antipsychotica

Mogelijke toekomstige behandelingen
In het verleden zijn er, en op dit moment worden er verschillende andere methoden onderzocht met het oog op het eventuele gebruik bij de behandeling van NPC.

Hulpmiddelen

  • NPC-register
    Het NPC-register is in mei 2009 geïntroduceerd om meer waardevolle langetermijngegevens te kunnen verzamelen over concrete klinische ervaringen met de diagnose en behandeling van NPC en om meer inzicht te krijgen in het gebruikelijke beloop van een ziekte. In het register worden de gegevens van patiënten met NPC opgenomen die niet behandeld worden dan wel die op dit moment een behandeling ondergaan. Het NPC-register is toegankelijk via www.npcregistry.com.
Referenties
  1. Patterson MC, Hendriksz CJ, Walterfang M, et al, on behalf of the NP-C Guidelines Working Group. Recommendations for the diagnosis and management of Niemann–Pick disease type C: An update. Mol Genet Metab 2012. 106(3):330-344.
  2. Zavesca® Summary of Product Characteristics.
  3. Patterson MC, et al. Miglustat for treatment of Niemann-Pick C disease: a randomised controlled study. Lancet Neurol 2007; 6: 765-772.
  4. Pineda M, et al. Miglustat in patients with Niemann-Pick disease Type C (NP-C): A multicenter observational retrospective cohort study. Molecular Genetics and Metabolism 2009; 98(3):243-249.
  5. Patterson MC, Vecchio D, Jacklin E, et al. Long-term miglustat therapy in children with Niemann-Pick disease type C. J Child Neurol 2009;25(3):300-5.
  6. Wraith JE, Vecchio D, Jacklin E, et al. Miglustat in adult and juvenile patients with Niemann-Pick disease type C: long-term data from a clinical trial. Mol Genet Metab 2010;99:351-7.