Deze website wordt aangeboden door:

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
Beneluxlaan 2b
3446 GR Woerden
Nederland

E-mail: Contact opnemen

KVK 34177185
BTW-nummer: NL810978556B01

1. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Deze website en alle informatie die hierop is geplaatst, is uitsluitend gericht op Nederland en niet daarbuiten. Door deze website te bezoeken en te bekijken stemt u in met deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u hier niet mee instemt, is het u niet toegestaan deze website te gebruiken. Wij wijzen u erop dat Actelion deze voorwaarden te allen tijde zonder verdere kennisgeving kan wijzigen.

2. De inhoud van deze site is slechts van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts of specialist. Deze website is niet meer dan een hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

3. Actelion staat er niet voor in dat deze website en de functionaliteiten van de website onafgebroken en/of vrij van fouten beschikbaar zijn. Actelion kan te allen tijde de inhoud van de website wijzigen, delen van de website buiten gebruik stellen of de website geheel uit de lucht halen. Actelion staat er niet voor in dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

4. Bij wijze van service voor de bezoekers van onze website kan deze links bevatten naar internetsites van derden. Wij wijzen u erop dat Actelion geen controle over dergelijke websites uitoefent. Uw eventuele bezoek aan deze websites is voor eigen risico. Actelion draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites van derden.

5. Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze site, zoals auteursrechten en merkrechten, bij Actelion of haar licentiegevers. De inhoud van deze site is mag zonder toestemming van Actelion niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen.

6. Links naar deze website zijn uitsluitend toegestaan als ze uitkomen op de homepage. Deeplinking is niet toegestaan. Het is tevens verboden (delen van) deze website te linken op een wijze dat deze deel uit lijken te maken van uw website. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.

7. Gebruik van de website en de informatie op de website is geheel voor eigen risico. De inhoud kan niet worden gelijkgesteld met een advies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie accepteert Actelion geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden op de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links) alsmede voor niet-beschikbaarheid of gebrekkige beschikbaarheid van de website..

8. Op uw gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze website bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, Nederland.